Visie, missie, strategie

 

Visie:

Een bedrijf is een afspiegeling van de markt.

Hoe beter de afspiegeling overeenkomt met de gekozen markt, hoe groter de mogelijkheden tot succes. Dit geldt zowel voor de opdrachtgevers als voor Vitamine-i zelf.

 

Missie:

Organisaties ondersteunen in het herkennen van marktvraag en ontwikkelingen en daarop de producten, diensten en processen zo aan te passen dat de mogelijkheden worden benut. Mensen de kennis en kunde bieden waardoor ambitie en motivatie ontstaat om als bedrijf doelen te formuleren en deze te realiseren.

 

Strategie:

Voor een specifieke vraag werkzame stoffen ontwikkelen door informatie te verwerken met bewezen methodes en modellen. De uitwerking van deze stoffen heeft een aantoonbaar gunstig effect op de korte- en lange termijn resultaten van een onderneming.  

 

De kracht van Vitamine-i

Oplossingen

Sales: Verbeteren van het verkoopapparaat, meer leads, betere opvolging, hogere conversie, multichannel, internetmarketing…

Strategie: SWOT, businesscase, bedreigingen kansen,

Operations: proces onder de loep, klantgericht, faalkosten terugdringen, efficiëntie, tools

 

 

 

 

 

Innovatie: neiuwe producten, diensten ontwikkelen, design for succes ,

 

Disciplines

Over Vitamine-i

 

Voor U!

Ervaar het!

Top

Gerard Odenkirchen is de oprichter van Vitamine-i. Hij volgde opleidingen in werktuigbouw, marketing en bedrijfskunde. Zijn interesse voor succesvolle strategieën heeft hij met veel passie en energie toegepast voor verschillende bedrijven in Europa. 15 jaar geleden startte hij zijn adviesbureau Interactive Market Guide. In de loop der jaren heeft hij zich steeds meer toegelegd op het begeleiden van organisaties die beter willen presteren op de markt. Begin 2009 is Gerard gestart met het concept Vitamine-i, dat op deze ervaring voortbouwt en waarin hij de opdrachtgever nog meer betrekt in het ontwikkelingsproces en er sterke kennisoverdracht plaatsvindt. Hierdoor is nog meer interne betrokkenheid zichtbaar bij de uiteindelijke strategie of het concept, waardoor de implementatie natuurlijk en soepel verloopt.

 

Gerard werkt binnen Vitamine-i met een dedicated netwerk. Mensen met wie hij vaak samenwerkt en die, net als hij, heel betrokken zijn bij hetgeen ze doen. Afhankelijk van het vraagstuk wordt samengewerkt met andere consultants, trainers, creatieven of organisatie-ontwikkelingsbureaus. Variërend van grenzeloze vrijdenkers voor creatieve brainstorms, motiverende teambuilders en procesmanagers voor onderzoeken en kennisontwikkeling tot subsidieaanvragen.

 

Innovatie en Implementatie volgen het Inzicht.

Vitamine-i daagt de opdrachtgever uit om de veilige omgeving van routine even te verlaten om de organisatie te verrijken met, inspirerende ideeën die werken. Waarbij altijd gezocht wordt naar aansluiting bij de doelgroep. Kijkend voorbij de cijfers, zoekend naar dieperliggende waarden. Vitamine-i gebruikt hiervoor door onderzoek bewezen technieken. Dat geeft zekerheid op succes.

 

Vitamine-i

Gerard Odenkirchen

Finnmark 9

3831 JE  Leusden

 

033 4323457

06 54236991

gerard@vitamine-i.nl

 

Gerard Odenkirchen heeft de afgelopen jaren o.a. gewerkt voor:

 

Branche verenigingen

Bouwend, NVKL, Uneto-Vni, FitVak,

Koninklijke Horeca Nederland, Hiswa,

FHI, Metaalunie, COM, Teprodin, EVO

 

Installatie

Western, Service Equipe,

 

Onderwijs

Hogeschool Utrecht, ROVC, SRM,

Horeca Academie, Micro Centrum

 

Overheid & Non-profit

Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse zaken, Ministerie van Economische zaken, Syntens, CME, NORT, ZLTO, LTO-Noord, Kamer van Koophandel

 

Handel en industrie

AGA, Lincoln, Teeuw Las- en Snijtechniek,

ASM-I, Total Raffinaderij Vlissingen, de Smid van Naarden, Qualitech, Stiho, Jos Scholman,

 

Recreatie en Toerisme

Allureparken, NORT

Den Elshorst, Bed end Breakfast Nederland,

Plattelandstoerisme Brabant, Vekabo

 

Overig

Engineers online, Nelissen,

Instituut voor Organisatie Psychologie,

Vrij verzekerd, Mulder Sport,

 

Kies een van de onderstaande producten en diensten voor meer informatie.

 

Advies

 

Overleg abonnement

 

Opleiding

 

Subsidieaanvragen

 

Projectmanagement

 

Workshops

 

Onderzoeken

 

Gespreksleider

 

Trainingen

Contact